top of page

Kitap beş bölümden oluşmaktadır. “Sancak İdaresi, Hukuk ve Adalet” başlığı ile birinci bö-lümde genel olarak idare ve hukuk ilişkisi ele alınmış, kadı ve mahkemenin fonksiyonları Ankara örneğinde incelenmiş, ayanlık meselesine değinilmiştir. İkinci bölüm “İdari ve Askerî Yapı” olup, devletin idari-askerî yapısına uygun olarak sancaktaki durum ve meydana gelen değişiklikler incelenmektedir. Üçüncü bölüm bir taşra şehri olarak “Ankara Sancağının Devlet Merkezine Karşı Mali Mükellefiyetleri”dir. Burada devlete doğrudan ödenen bazı vergiler ve vergi niteliği taşıyan mübayaa, mübayaa nakli gibi yükümlülükler ve haberleşme menzilleri meselesi ele alınmaktadır. Dördüncü bölüm “Devlet Maliyesinde Finansman Aracı olarak Mukataalar ve An-kara Mukataaları”nı kapsamaktadır. Beşinci ve son bölüm olarak “Şehir Masrafı ve Tesviye Yöntemi” bulunmaktadır. Başta şehrin yönetim maliyeti olmak üzere daha önce bahsedilen gider kalemlerine, bunların tahsil yöntemine topluca değinilmektedir.

18. YÜZYILDAN TANZİMAT’A ANKARA İdari, Askerî, Mali Tarih

150,00₺ Normal Fiyat
120,00₺İndirimli Fiyat
  • Dr. Deniz Karaman

bottom of page