top of page

Bu kitapta “mevcud”, “vücud” ve “teşkil” kavramlarını esas almak suretiyle, “akl’ı” ve “akl’a” mahsus kaynak olarak “gönül’ü”, “körük ve örs mataforası” vasıtasıyla, “theo- logia’ya” mahsusen inceledik. Bu yolla, “(İlâh’i) Gönül’den”, “(Cevher’i) Gönül’den” ve (ism’i) gönül’den” ve, bu suretle, “(İlâh’i) Akıl’dan”, “(Cevher’i) Akıl’dan” ve “(ism’i) akıl’dan”, “(müteşekkil) dil” olarak “nazar’i musiki” esasında bahsettik. “Akl’etmek”, “gönül’den” hareketle, “teşkil’e” mahsusen “mahiyet” meydana çıkartan “icraat’tır”. Bu bakımdan “akl’ı”, “aşkın’a” mahsus “zihin (mens)” ve “zihn’e (mens)” mahsus faaliyet olarak “düşünmek (cogito)” suretiyle ele alamayız. Bu hususu açtık. “Düşkün”, “na-mevcud varlık’tır”, “na-vücud beden’dir” ve “na-teşkil yapı’dır”. Bu bakımdan, “düşkün’e” mahsus “akıl’dan” bahsedilemez. Bu noktaya kısaca değindik

AKIL ve NAZARİYAT -Akl’ın Kaynağı ve Esası Üzerine Bir İnceleme-

70,00₺ Normal Fiyat
56,00₺İndirimli Fiyat
  • Prof.Dr. Yalçın KOÇ

bottom of page