top of page

Bu kitap, “Anadolu mayası” üzerine bir incelemedir. “Anadolu mayası”, “Anadolu Türk kim’liği”nin esasıdır; “yok olmak, yok edilmek” tehlikesi içine düşürüldüğümüz bu safhada, “kurtuluş”un yegane yoludur ve nihai dayanağıdır. “Anadolu”nun, “Anadolu yarımadası”nı da içine alan ge-niş bir bölgeyi kuşattığını unutmamak mecburiyetindeyiz. “Anadolu mayası”, “insan’ın özü”dür. Bu noktayı, farklı cihetler itibariyle bu kitapta anlattık. “Batı”nın esası, iki adet “dil”den ve bir adet “kurum”dan ibarettir. Diller, “Grekçe” ve “Latince”dir; kurum ise, “kili-se”dir. “Batı”yı, bu itibarla, “Grek-Latin-Kilise diyarı” olarak vasıflandırdık. “Atlantik’in öbür yakası”, bu diyardan doğ-ma’dır. Bu kitap, “Anadolu mayası”nda yüzlerce yıldır bilinen ko-nuların, kısmen, dile dökülmesinden ibarettir; bu itibarla, tekrar yoluyla hatırlatma’dır. Bu bakımdan, bu kitabın “yazarı ve sahibi”, esasen, “Anadolu’nun, gönlü maya’lıları”dır. Kitapta ifade edilenlerin, Anadolu’nun bu “hassas” safha-sında daha berrak ve isabetli düşünmemiz için katkı sağlama-sını diliyoruz.

ANADOLU MAYASI -Türk Kimliği üzerine bir inceleme-

160,00₺ Normal Fiyat
128,00₺İndirimli Fiyat
  • Prof.Dr. Yalçın KOÇ

bottom of page