top of page

Bu kitap, Württemberg’li Hegel’in “Mantık Bilimi’nde (Wissenschaft der Logik)” anlattığı şekliyle “dialektik’in”, “dialektik mantık’ın (dialektischen Logik)” ve “spekülatif felsefe’nin (spekulativen Philosophie)” teşkil esasları üzerine, “nazariyat (theoria)” cihetinden bir incelemedir. “Dialektik”, en basit şekliyle belirtirsek, “vücud’a (Seyn)” ve “lâ’ya (Nichts)” mahsus “bir’li’k (Einheit)” olarak “ol’u’ş (Werden)” vasıtasıyla düşünülen “teşkil esas’ı’dır”. “Dialektik”, “nazariyat (theoria)” bakımından ifade edersek, “ol’u’ş muthos’u” esasındaki “arkeo-logia’nın” kaydına bağlı olarak, “ol’u’ş theo-gonia’sı’dır”. “Hayalât”, yani “tahayyül yaz’ı’m’ı (phantasio- graphia)” yo-luyla tesis edilen “suret’siz isim’ler geneo-logia’sı” esasen “muthos’tur”, yani “mesel esas’lı masal’dır”; “ol’u’ş muthos’u’nu” da kapsayan şekilde.

DİALEKTİK ve NAZARİYAT Dialektik Mantık’ın ve Spekülatif Felsefe’nin Esasları Üz

120,00₺ Normal Fiyat
96,00₺İndirimli Fiyat
  • Prof. Dr. Yalçın KOÇ

bottom of page