top of page

Türkler bunun farkındadırlar. Öyle olduğu için de “soykırım” iftirasına koşulmuş o kampanyalar yoğunlaştıkça Türklerin tarih, millet ve mâneviyât şuurları daha da güçleniyor. Elinizdeki kitapta yer alan makale, inceleme ve araştırmaları ayrıca tanıtmayı gereksiz buluyorum. Okuyunca göreceksiniz ki, hepsi de kitap haline gelmesi elzem çalışmalar; ama, bu kitapda bir araya getirilmelerinin sebebi, sırf ‘objektif’ ve kalıcı vasıfları değil. Yüz seneden fazla hıyanet ve vahşetleriyle uğ-raştıklarımızın, hâdiselerin üzerinden onlarca yıl geçtikten son-ra, 70’lerde suikastlarıyla uğraştık ve şimdi de iftiralarıyla uğra-şıyoruz. İftiranın karşısına, hakikatin sâkin, soğuk ve fakat, sert yü-zünü koymalı ve suret-i kat’iyede alttan almaksızın konuşmalı-yız. Bu eserde yer verilen yazılar, peş peşe okunduğunda, sadece ‘soykırım’ gibi düzmece bir iddiânın ne kadar ‘mesnetsiz’ ol-duğu değil, Ermeni isyanlarının, Ermenilerden çok kimlere lâzım olduğu ve hangi siyasî projelerin ‘ek’inde yer aldığı da berraklığa kavuşacaktır.

'Ermeni Soykırımı' İddiaları

150,00₺ Normal Fiyat
120,00₺İndirimli Fiyat
  • MUSTAFA ÇALIK

bottom of page