top of page

I. Dünya Savaşı sırasında Türk-Ermeni İlişkileri tarihi desteksiz pek çok iddiaya maruz kalmıştır. Ermenilerin Zorunlu Göçü konuyu çok farklı açılardan ele alarak yanlışları düzeltiyor ve ideolojik saplantılar yerine belgelerle gerçekleri analiz ediyor. Kemal Çiçek titiz bir inceleme ile bu zamana kadar yaygın olarak kabul görmüş yanlışları bilimsel olarak çürütüyor. Osmanlı, Avrupa ve Amerikan arşiv belgelerine dayanarak Osmanlı Ermenilerine tehcir esnasında gerçekte ne olduğunu ortaya koyuyor. Bu eser I. Dünya Savaşı sırasında yaşanan Türk-Ermeni ilişkileri tarihi araştırmalarına temel oluşturacak bir baş yapıttır. Prof. Dr. Justin McCarthy, University of Lousville I. Dünya savaşı sırasında Ermenilerin ulusal güvenlik açısından bir tehdit oluşturması üzerine Osmanlı hükümeti tehcir kararı aldı. 27 Mayıs 1915 tarihinde çıkarılan geçici bir kanunla tehdit oluşturan Ermeniler Suriye ve Mezopotamya olarak adlandırılan bölgelerde zorunlu iskana tabi tutuldu. XX. yüzyılın üzerinde en çok çalışılan bu operasyonu, bu eserde yerli ve yabancı arşiv belgeleri ışığında sebep ve sonuçlarıyla analiz edilmektedir. Eseri benzerlerinden ayıran en önemli fark, Ermenilerin ölüm ve sürgün hikâyelerini abartılı bir şekilde ve propaganda amacıyla ele alan misyoner raporları ile diplomat raporlarının tutarsızlıklarını ortaya koymasıdır. Yazar, "bir milyon Ermeni öldü" iddiası başta olmak üzere Türk milletine atılan iftiralarının temelsizliğini kuşkuya mahal bırakmayacak netlikle açıklığa kavuşturmaktadır. Prof. Dr. Kemal Çiçek

Ermenilerin Zorunlu Göçü 1915-1917

150,00₺ Normal Fiyat
120,00₺İndirimli Fiyat
  • Kemal Çiçek

bottom of page