top of page

“Gidemediğin yer senin değildir” 1891 yılında 64 yaşında iken Ermeni olaylarının alevlendiği, iç buhran ve dış müdahalelerin arttığı bir dönemde Dâhiliye Nazırlığı gibi mühim bir vazifeye tayin edilmişti. 1895 yılı Kasım ayında Ermeni olaylarının Anadolu’nun her tarafına yayıldığı ve II. Abdulhamid’in sık sık sadrazam değiştirdiği bir dönemde 68 yaşında olduğu halde Sadrazamlığa tayin edilmişti. Onun ömrünün sonuna kadar bu vazifede kalmasını sağlayan en önemli unsur Padişah’a olan sadakatidir. Sadrazamların hiçbir rolünün olmadığı ve inisiyatifin tamamen Padişah’ın elinde bulunduğu bir zamanda Abdulhamid’in tam aradığı bir şahıs olarak 1901’de 74 yaşında ölümüne kadar bu vazifede kalmıştır. “Halil Rıfat Paşa Dönemi ve İcraatları” adlı araştırmamız 5 bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde ailesi, çocukluğu ve ilk vazifelerine toplu bir bakış yaptık. I. bölümde valilik dönemini ulaşabildiğimiz bilgilere göre geniş tutmaya gayret ettik. Ayrıca bu bölümde çalıştığı vilayetlerin XIX. yüzyıl sonlarındaki idarî yapısı, nüfus, ekonomi ve ticaret vs. gibi bilgileri vererek hangi ortamda çalıştığını anlatmaya çalıştık. II. bölümde Dâhiliye Nazırlığı ve Sadrazamlığı dönemlerindeki Ermeni olayları ve Halil Rıfat Paşa’nın bu meseledeki bakışı ve çalışmaları konusunda bilgi vermeye çalıştık. III. bölümde Dâhiliye Nazırlığı dönemindeki diğer icraatları inceledik. IV. bölümde Sadrazamlığı ele alınırken bu vazifeye atanma sebeplerini ve bu dönem olaylarını da inceledik. V. ve son bölümde ise şahsiyeti, nişan ve madalyaları ve vefatı hakkında bilgi verilmiştir.

HALİL RIFAT PAŞA DÖNEMİ ve İCRAATI (1827–1901)

160,00₺ Normal Fiyat
128,00₺İndirimli Fiyat
    bottom of page