top of page

Dede Korkud Kitabı, millî irfan kaynaklarımızın en ba-şında yer alan bir kahramanlık destanları derlemesidir. Muhtelif zamanlarda Oğuz geçmişinin, Oğuz an’anelerinin, Oğuz töresinin, Oğuz îmânının, kısacası öz be öz Türklük ocağının od’unda pişmiş bir millî seciye manzumesidir. Onda biz, dilimizin en verimli, çağıldayan söyleyişlerini, göçebe Türk cemiyetinin ve kabile hayâtının en arı unsurla-rını, temiz Müslüman îmânının cûş u hurûşunu, anne, ba-ba, kardeş, eş ve yurt sevgisinin, inhirafsız bir sadâkatin en yalın numunelerini buluruz. Belki büyük Oğuz destânının kaybolmuş parçalarının elde kalan hikâyeleri olan bu şiirsel nesirin heyecan dolu destansı dilinden, içinde yükselen hayır dualarından, içine serpilmiş kutlu atasözlerinden sürekli yararlanmak, bu ulu irfan çeşmesinden her vesileyle kana kana içmek ve yetişen nesillerin onu ezberlemesini sağlamak en mühim vazifele-rimizden biri olmalıdır.

OĞUZ TAİFESİNİN LİSANIYLA DEDEM KORKUD'UN KİTABI

100,00₺ Normal Fiyat
80,00₺İndirimli Fiyat
  • Göktürk Ömer Çakır

bottom of page