top of page

Mondros Mütarekesi’nden sonra Anadolu’yu işgal eden güçlere karşı verilen bağımsızlık mücadelesinin mali yönü askeri yönü kadar önemlidir. İşgalci güçlere karşı küçük birliklerle başlayan mücadelenin, işgal büyüyüp daha geniş alana yayıldıkça daha zor şartları getirmesi tabii idi. Bu zor şartların ağırlıklı kısmını mali imkânsızlıklar ve bu imkânsızlıkları bertaraf etme gayretleri oluşturur. Bu süreç bilindikçe Milli Mücadele’nin ne denli ağır şartlar altında yapıldığı daha iyi idrak edilecektir.

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e TÜRK MALİYE TEŞKİLÂTI

80,00₺ Normal Fiyat
64,00₺İndirimli Fiyat
  • Recep Temel

bottom of page