top of page

Bir his mi ideoloji mi; modern mi yoksa modern öncesinde de var mıydı; tüm türlerini tek bir teori ile açıklamak mümkün mü yoksa her biri özgün mü; imparatorluk döneminden özgürleşme mi yoksa saldırganlık doğurma ihtimali ile mi ele alınıp “iyi mi kötü mü” olduğuna karar verilmeli… Milliyetçilik araştırmalarındaki onlarca sorudan yalnızca birkaçı bunlar. Söz konusu sorulara yanıt aramanın haricinde bu metin, milliyetçilik araştırmalarındaki temel problemin onu anlamaya çalışmak yerine aşmaya çalışan bakış açısı olduğu iddiasından hareket etmekte ve özgün bir bakış açısı ve perspektifle bu konuya dair bir “fotoğraf çekme çabası” içermekte. Tarihin nesnesi olduğu ve önemini yitirdiği düşünülen her sürecin sonunda kendini daha güçlü bir şekilde hatırlatan ve belirleyiciliğini sürdüren milliyetçiliği, postmodernliğin ana kavramları ekseninde ele alan çalışma bu yönüyle bir yandan postmodern dönemdeki güncel milliyetçilik tartışmalarına katılırken diğer yandan postmodernliğin kendine özgü bir milliyetçilik formu doğurma ihtimalini tartışmaya açmaktadır.

POST MODERN MİLLİYETÇİLİK –Millet ve Milliyetçilikten Milletler ve Milliyetçilik

120,00₺ Normal Fiyat
96,00₺İndirimli Fiyat
  • Dr. Hasan Bozkurt Çelik

bottom of page