top of page

Dînî kimliğimizin ve düşünce hayatımızın bir parçası olan Mâtüridîliğin nasıl bir “din anlayışı” olduğunun ortaya konulabilmesi için, yani “itikatta Mâtüridî, amelde Hanefî’yiz” demenin günümüzde ne anlama geldiğinin açıkça anlaşılıp kavranılabilmesi için, Mâtüridîliğin kökten ve temelden ele alınıp mahiyetinin ortaya konulması gerekir. İşte bu amaçla, konulara genelde felsefe, özelde din felsefesi ışığında bakılıp onların, felsefenin gerektirdiği açık ve berrak bir tutum ve yaklaşımla incelenebilmesi için, Mâtüridîlik, kişiliksiz ve renksiz genel bir kavram olarak değil, Türk düşünce hayatının bir boyutu olarak ele alınmıştır. Bu nedenle, konulara, mümkün olduğu ölçüde isabetli ve tutarlı yaklaşabilmek için, “düşünce”nin “felsefe”den daha geniş ve daha kapsamlı bir kavram olması göz önünde bulundurularak yani “aslında her felsefe bir düşüncedir; fakat her düşünce felsefe değildir” ilkesi dikkate alınarak başlıkta “felsefe” ye değil, “düşünce”ye yer verilmiştir. Eserin amacı, Ehli Sünnet din anlayışının, Mâtüridî’nin şahsında ve kültürümüz zemininde anlaşılabilmesine, dolayısıyla bilimle uyumlu, çağdaş ve modern bir din anlayışının oluşmasına, az da olsa, katkıda bulunmaktır.

TÜRK DÜŞÜNCE HAYATINDA MÂTÜRİDÎLİK

80,00₺ Normal Fiyat
64,00₺İndirimli Fiyat
  • Prof. Dr. Hanifi Özcan

bottom of page