top of page

Türkiye’nin hem hürriyet hem de güvenliğini savunmasının yolu demokratikleşme, sivilleşme ve demokratik hukuk devletinin kapasitesini arttırmaktan geçiyor. Bu ortak paydadan hareketle farklı ekollerden isimlerin muhtelif perspektifler ortaya koyduğu ciddî çalışmalar bu sayımızı beraberce oluşturuyor. “Dostların sevineceği” bu sayımızın çerçevesini, dergimizin genel yayın yönet- meni Vedat Bilgin çiziyor. Birol Akgün meseleye ontolojik güvensizlik ve elit uzlaşması kavramlarıyla yaklaşıyor. Hamit Emrah Beriş milli devlet, milli güvenlik bahsine demokratik reformlar ekseninden bakıyor. Cemal Fedayi demokrasi ve sivilleşmeyi Türk sağının bir eseri olarak yorumlayan yazısı bizi yeni tarih tartışmalarına çekecektir. Uğur Yiğit yargı bürokrasisini ağır bir şekilde eleştirirken yeni anayasa tartışmalarına da katkı sunuyor. Merve Seren giderek güçlenen istihbarat sektörünün sivil ve demokratik denetiminin dünya örneklerini tartışıyor.

Abdülkadir İlgen’in özgün görüşleri demokrasi meselesinde ilerideki tartışmaları tahrik edecek tarihi derinliklere uzanıyor. Tanel Demirel’in Türkiye’deki demokrasinin imkân ve problemlerini ele alan yazısı, meseleye yeni boyutlar katıyor. Hayati Ünlü muhafazakârlığın Batı’da yükselirken, Türkiye’de neden düştüğünü inceliyor. Cüneyt Altıparmak milli politikanın iki yeni meselesi olarak e-demokrasi ve katılım konularını gündeme taşıyor.

Merhum Mustafa Çalık’ın Al-Jazeera Türk’te yayınlanmış bir seri yazısını bu sayıya aldık. Bu altı yazıyı okuduğunuzda, bugün tartışılan bir çok konu hakkında Mustafa Çalık’ın çizdiği çerçevenin ne kadar kıymetli olduğunu tekrar fark edeceksiniz. Mustafa Çalık’ı bu vesileyle tekrar rahmetle anmak isteriz.

Türkiye demokratik bir mahalli idareler seçimini daha gerçekleştirdi. Türkiye’nin demokratik hukuk devleti düzeni içinde se- çimler yapabildiğini dünya bir kez daha görmüş oldu. Mayıs 2023 seçimlerinin ikinci tura kalması ve 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP’nin birinci parti olarak çıkması, Türkiye’deki seçmenin güçlü demokratik siyasi kültürünü ve “demokratik siyasetin bitmedi- ği”ni dosta düşmana bir kez daha gösterdi. Türkiye’nin bu demokratik kabiliyet ve kapasitesini, milli ve demokratik bir sorumluluk duygusuyla muhafaza ve tahkim etmeliyiz. 31 Mart seçim sonuçlarını okurlarımızın yakından bildiği üç isim farklı boyutlarıyla değerlendirdiler: Naci Bostancı, Aliyar Demirci ve Mustafa Altunoğlu...

Mütenevvia kısmında çok kıymetli yazılarımız ve yazarlarımız var.

Danışma Kurulumuzda yer alan kıymetli Mustafa İsen Hocamız Türkiye Yüzyılı kavramına atıfta bulunarak Balkanlardaki fetih heyecanını ve medeniyet hamlesini taptaze bir şekilde bugüne taşıyor. Fırat Purtaş ise fetih ateşinin, medeniyet hamlesinin haznesi- ne ve yeni zeminine, Türkistan’a doğru Türk Devletler Teşkilâtının hikâyesini anlatıyor.

Devamında Salih Zeki Haklı İslâm siyasi düşünce tarihi açısından kurucu isimlerden birini İbnü’l Mukaffa’yı inceliyor. Murat Yılmaz da Türk fikir hayatının mühim ismi ve Türkiye Günlüğü’nün kuruluş dönemine etkileri olan Cemil Meriç’i hatırlatıyor.

Şahabettin Yalçın, Türk musikisi üzerine, yenilerini beklediğimiz bir katkı yapıyor.

Bundan sonraki sayılarda da devam ettirmeye özen göstereceğimiz klâsik bir isimden klâsik bir metni gündeme taşımamızın ilk örneği olarak büyük mütefekkir Isaiah Berlin’in “bilimsel tarih üzerine” klâsikleşen makalesini merhum Yahya Sezai Tezel Hoca- mızın Türkçesi ve yayın kurulu üyemiz Mehmet Öz’ün takdimiyle paylaşıyoruz.

Türkiye Günlüğü Dergisi "Sivilleşme, Demokratikleşme, Milli Devlet: Arayışlar

150,00₺Fiyat
    bottom of page