top of page

“Theo-gonia” ile, “nazariyat itibariyle doğ(’ur)’uş’u” kastedi-yoruz. Bu bakımdan, “theo-gonia’ya” mahsus “esas’lar’ın” ele alınması, “genesis nazariyat’ı”, yani “doğ’uş nazariyat’ı” üzerine bir “ince’le’me’den” ibarettir. Bu kitap vasıtasıyla, “Anadolu maya’sı’nda” yüzlerce yıldır bilinen bazı hususları, kısmen de olsa “söz’e dök’me’ğe” gayret ettik; bu itibarla da yeni bir şey söylemedik. Bu meyanda belirtirsek, eldeki metin, Türkçe’nin “ek’lem’li yap’ı’sı’nı” kısmen açmak suretiyle oluşturulmuştur. Bu şekilde yazmanın, okuma zorluğuna rağmen, anlatılmak isteneni daha açık olarak ifade ettiğini düşünüyoruz. “Theogonia’nın Esasları” adlı bu kitabın, “Theologia’nın Esasları” ve “Theographia’nın Esasları” adlı kitaplarda ele alınan konulara bütünlük temin etmek ve esasen, “Anadolu Mayası” adlı kitapta temas edilen bazı kavramları incelemek üzere yazıldığını söylemeden geçmeyelim.

THEOGONIA'NIN ESASLARI

100,00₺ Normal Fiyat
80,00₺İndirimli Fiyat
  • Prof.Dr. Yalçın KOÇ

bottom of page